Hundmat utvecklad med kärlek och vetenskap

“Den senaste forskningen visar att mjölet av insektsprotein från H. illucens larven (Black Soldier Fly Larvae eller BSFL) har ett högt aminosyrainnehåll och en hög smältbarhet av aminosyrorna, vilket gör det till en mycket högkvalitativ proteinkälla.”

Dr Nicky Sluczanowski
FUNCiFURs Veterinärteam

Veterinär FUNCIFUR

FORSKNINGSSAMMANFATTNING

FUNCiFURs Veterinärteam har tillsammans med djurdietister analyserat FUNCiFUR-recepten i detalj för att säkerställa att de kompletta och balanserade dieterna uppfyller och/eller överskrider de näringskrav som rekommenderas av FEDIAF (den europeiska standardiseringsmyndigheten för husdjursfoder). Den senaste forskningen visar att proteinmjölet från H. illucens larven (Black Soldier Fly Larvae eller BSFL) har ett högt aminosyrainnehåll och en hög smältbarhet av aminosyrorna, vilket gör det till en mycket högkvalitativ proteinkälla. För de flesta husdjur är det också ett helt nytt protein och det är också den enda animaliska proteinkällan som används i FUNCiFURs recept. Dessa unika egenskaper hos FUNCiFUR Hundmat innebär att kosten är idealiskt för hundar med både kända och misstänkta kostkänsligheter/allergier; och kan hjälpa minska förekomsten av kliniska tecken på matreaktioner, inklusive dermatologiska och gastrointestinala symtom.

Hermetia illucens 🪰

FUNCiFURs insektsbaserade hundmat är en komplett och balanserad ny proteinkost, baserad på en enda animalisk proteinkälla. Proteinet i kosten tillhandahålls i larvstadiet hos insektsarten svart soldatfluga (Hermetia illucens), en art av Order Diptera som finns utbredd över alla kontinenter globalt. H. illucens anses inte vara ett skadedjur eller en potentiell sjukdomsvektor; och arten har ett växande antal mycket viktiga användningsområden för mänskligt bruk. Den kommersiella produktionen av soldatfluglarverna ger en högkvalitativ källa till insektsprotein som kan användas i vattenbruk, jordbruk och husdjursindustrin.

SVART SOLDATFLUGA

De vanligaste dietallergenerna för hundar är: nötkött, mejeriprodukter, kycklingprodukter och vete (Hensel et al 2015). Mjölet av insektsprotein från H. illucens-larverna (Black Soldier Fly Larvae eller BSFL) är för de flesta husdjur ett helt nytt protein och det är också den enda proteinkällan som används i FUNCiFURs recept. Dessa unika egenskaper hos FUNCiFUR Hundmat innebär att kosten är idealiskt för hundar med både kända och misstänkta kostkänsligheter/allergier; och kan hjälpa minska förekomsten av kliniska tecken på matreaktioner, inklusive dermatologiska och gastrointestinala symtom.

FUNCiFURs kompletta och balanserade diet uppfyller och/eller överskrider de näringskrav som rekommenderas av FEDIAF för underhåll av vuxna hundar (den europeiska standardiseringsmyndigheten för husdjursfoder). Den fullständiga ingredienslistan finns här

Larver från svart soldatfluga (BSFL) har en hög aminosyrahalt (McCusker et al 2014) samt en hög smältbarhet av aminosyrorna, vilket gör insektsprotein till en mycket högkvalitativ proteinkälla; in vitro-studier har visat att aminosyrans smältbarhetsvärden för BSFL är mellan 90,5% – 92,4% (Bosch et al 2016).

Detaljerad information om BSFL-proteinmjölen visas i tabell 1 (analytiska beståndsdelar) och tabell 2 (aminosyra- och fettsyraprofil) i vårt supportcenter.

BSFL-proteinmjölen i FUNCiFUR® Hundmat kommer från en av världens ledande insektsfarmar som är belägen i i Nederländerna, som naturligtvis är GMP+ certifierad. Denna produktionsanläggning är GMP+ certifierad. Eftersom insektsfarmen ligger i Nederländerna har vi även valt att producera vår hundmat där.

Insekter har en snabb livscykel vilket innebär att deras produktionsprocess tar upp mycket mindre fysiskt utrymme och resurser jämfört med traditionella proteinkällor. Den slutna produktionskretsen av insekter, där alla ingångar och utgångar är kända och strikt övervakade, innebär att det inte finns något krav på antibiotika eller tillväxthormoner under produktionen.

På grund av användningen av antibiotika för förebyggande ändamål finns det en ökande oro för att rått husdjursfoder kan vara en källa till ESC-resistent E. coli för hundar och, genom hantering av foder, även för människor. Husdjursfoder med insektsprotein medför dock inte denna risk.

Utvald forskning på proteinkvalitet, smältbarhet och avföring från BSFL hundmat

X.J. Lei, T.H. Kim, J.H. Park, I.H. Kim (2019) “Evaluation of supplementation of defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal in beagle dogs”, Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 3 (2019) 767–777
Abstract: The objective of this experiment was to test the effects of supplementation of defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae (BSFL) meal in beagle dogs. A total of nine healthy female beagles (initial body weight 12.1 ± 1.76 kg) were fed grain-based diets with three levels of BSFL meal (0, 1% or 2%) in a 42-day feeding trial. At the end of week 6 of the experiment, all dogs were intraperitoneally challenged with escherichia coli lipopolysaccharide (LPS) at 100 μg/kg of body weight. Albumin concentration was linearly increased with increasing BSFL meal level (P<0.05). A linear increase (P<0.05) in calcium concentration was observed when increasing dietary BSFL meal. Although dietary treatments did not affect the digestibility of ether extract, the digestibility of dry matter and crude protein were linearly increased with increasing the level of BSFL meal. The concentration of tumor necrosis factor-α was linearly decreased but glutathione peroxidase (GPx) concentration was linearly increased when increasing the level of BSFL meal at 6 h after challenge (P<0.05). In addition, there were quadratic increases in concentrations of GPx and su- peroxide dismutase with increasing dietary BSFL meal level at 3 h after challenge (P<0.05). These findings from the present study demonstrate that BSFL meal can be supplemented in the diet to convert beneficial effects to beagle dogs, indicated as improved digestibility of dry matter and crude protein and anti-inflammatory and anti-oxidative capacity.

Sarah McCusker, Preston R. Buff, Zengshou Yu and Andrea J. Fascetti (2014), “Amino acid content of selected plant, algae and insect species: a search for alternative protein sources for use in pet foods”, Journal of Nutritional Science (2014), vol. 3, e39, page 1 of 5
Abstract: In response to global economic duress and heightened consumer awareness of nutrition and health, sustainable and natural ingredients are in demand. Identification of alternative sources of nitrogen and amino acids, including taurine, may help meet dietary requirements while fostering sustainability and natural feeding approaches. Twenty plants, eighteen marine algae and five insect species were analysed. All samples were freeze-dried, hydrolysed and filtered prior to amino acid analysis. Samples for amino acids were analysed in duplicate and averaged. Nitrogen was analysed and crude protein (CP) determined by calculation. With the exception of taurine concentration in soldier fly larvae, all insects exceeded both the National Research Council’s canine and feline minimal requirements (MR) for growth of all essential amino acids (EAA) and CP. Although some plants and marine algal species exceeded the canine and feline MR for growth for EAA and CP, only very low concentrations of taurine were found in plants. Taurine concentration in insects was variable but high, with the greatest concentration found in ants (6·42 mg/g DM) and adult flesh flies (3·33 mg/g DM). Taurine was also high in some macroalgae, especially the red algal species: Mazaella spp. (4·11 mg/g DM), Porphyra spp. (1·22 mg/g DM) and Chondracanthus spp. (6·28 mg/g DM). Preliminary results suggest that insects and some marine algal species may be practical alternatives to traditional protein and supplemental taurine sources in pet foods. Safety, bioavailability, palatability and source variability of alternative items as food ingredients should be investigated prior to incorporation into canine and feline diets.

Susan Kröger, Carolin Heide , Jürgen Zentek (2020), “Evaluation of an extruded diet for adult dogs containing larvae meal from the Black soldier fly (Hermetia illucens)”, Institute of Animal Nutrition, Department of Veterinary Medicine, Freie Universita ̈t Berlin, K ̈onigin-Luise- Str. 49, 14195, Berlin, Germany
Abstract: Insects have experienced an increasing interest as a protein source in recent years. However, their suitability as a protein source for dogs was not yet widely investigated. Therefore, the aim of the study was to compare two extruded diets for adult dogs containing either larvae meal from black soldier fly (Hermetia illucens; HI) or lamb meal as the predominant protein source with regard to apparent fecal nutrient digestibility and the influence on fecal and immunological parameters. Twelve Beagles were used in this cross-over study and divided into two groups. The test diet with 200 g/kg HI larvae meal (HI) was compared with a control diet containing lamb meal (CON). Dogs were fed each diet for a period of five weeks. Blood samples for a complete blood count, lymphocyte phenotyping and lymphocyte proliferation tests were taken at the end of each feeding period. The latter was either mitogen- or feed antigen-induced with different protein concen- trations of HI larvae meal (30–500 μg protein/mL). Fecal samples were collected for five days during each feeding period. The coefficient of the total apparent fecal digestibility (CTTAD) of macronutrients, fecal metabolites, the output and the dry matter content of the feces were analyzed. D-Glucosamine as indicator for chitin was analyzed by high-performance anion-ex- change chromatography with pulsed amperometric detection in the diet and the feces. The chi- tinase activity was determined in the feces. The fecal output was reduced in dogs fed the HI diet (P = 0.038). The CTTAD of dry matter was higher (P = 0.002) when dogs were fed HI compared to CON (0.832 vs. 0.818) and the CTTAD of crude protein was higher (P = 0.002) when dogs received CON compared to HI (0.792 vs. 0.773). Concentrations of acetate (P = 0.011) and ammonium (P = 0.001) were higher in CON. The fecal score differed (P = 0.041) between HI (2.25) and CON (2.04), but both feeding groups had a formed and dry fecal consistency. The chitin concentration was numerically higher in the feces of dogs fed HI (92.2 g/kg DM) compared to CON (2.9 g/kg DM), the fecal chitinase activity did not differ between both diets. Complete blood counts, lymphocyte phenotyping and proliferation were not affected. In conclusion, the HI larvae meal in a dry dog diet was tolerated without adverse signs and did not affect immuno- logical measurements compared to a commercial dry diet with lamb meal, indicating that larvae meal from HI can be considered an “alternative” protein source for dog nutrition.

Tarra A Freel, Alejandra McComb, Elizabeth A Koutsos “Digestibility and safety of dry black soldier fly larvae meal and black soldier fly larvae oil in dogs”, Journal of Animal Science, Volume 99, Issue 3, March 2021, skab047
Abstract: Two trials were conducted to assess the acceptance, safety and digestibility of diets containing various inclusion levels of partially defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae (BSFL) meal and BSFL oil by dogs. In trial 1, 5 extruded diets were evaluated for acceptance in adult Beagle dogs (n = 20; 10 male, 10 female) during a 48-hr period. Diets contained graded levels of BSFL meal (5.0%, 10.0%, and 20.0%), or graded levels of BSFL oil (2.5% and 5.0%), and all diets were well accepted. Thus, a digestibility trial (trial 2) was run with 56 adult dogs (16 male, 40 female) allocated into 7 dietary treatments; dogs were offered an extruded control diet containing no BSFL meal or oil, or extruded diets where BSFL meal partially replaced poultry by-product meal and corn meal at dietary levels of 5%, 10%, or 20% inclusion, or diets with BSFL oil partially replacing poultry fat at a 1:1 ratio at levels of 1%, 2.5%, or 5% inclusion. The treatment diets were fed for 28 d, during which time dogs were monitored for health (via physical examinations, clinical observations, and blood chemistry and hematology) and ingredient evaluation (via body weight, feed consumption, stool observation, and fecal nutrient apparent total tract digestibility). There were no significant differences in body weight or food consumption between treatment groups (P > 0.05) and daily observations indicated that the general health of the animals was maintained throughout the study. Stool quality was maintained at 3.2 to 3.4 (on a 5-point scale with a score of 1 being watery diarrhea and a score of 5 being hard, dry, and crumbly) per treatment group over the fecal observation period (days 22 to 27), indicating a well formed, sticky stool. All group mean hematology and blood chemistry parameters remained within normal limits for dogs. Apparent total tract digestibility of dry matter, protein, fat, and calories was not affected by treatment (P > 0.05). In general, amino acid digestibility was not impacted by treatment although some minor changes were observed. Apparent total tract digestibility was high for all nutrients examined. Overall, it was concluded that BSFL meal and BSFL oil are well tolerated by dogs and their consumption results in no impact to physiology that would be concerning. Based on these data, BSFL meal and oil did not affect general health and could be included safely in dog diets.

Sungho Do, Elizabeth Koutsos, Kelly S Swanson, “PSIII-26 True nutrient and amino acid digestibility of black soldier fly larvae fed different forms and concentrations of calcium using the precision-fed cecectomized rooster assay”, Journal of Animal Science, Volume 97, Issue Supplement_3, December 2019, Pages 277–278, https://doi.org/10.1093/jas/skz258.563
Abstract: Black soldier fly larvae (BSFL) is an alternative protein source for animals, including dogs and cats. The larval diet may affect their nutrient composition and overall nutritional value. Calcium carbonate (CaCO3) and calcium chloride (CaCl2) are common Ca sources, but differ in solubility (CaCO3 is insoluble; CaCl2 is soluble), so their intestinal absorption may differ. In addition, the Ca form and concentration may decrease mineral utilization and nitrogen digestibility, thereby affecting feed conversion efficiency. Our objective was to determine the effects of different forms and concentrations of Ca on true nutrient and amino acid (AA) digestibility of BSFL intended for use in animal feeds using the precision-fed cecectomized rooster assay. All animal procedures were approved by the University of Illinois Institutional Animal Care and Use Committee prior to experimentation. 16 cecectomized roosters (4 roosters/substrate) were randomly assigned to test substrates. All contained 0.2% Ca in the commercial diet and additional Ca in these amounts and forms: BSFLA: 1.33% CaCl2; BSFLB: 1.0% CaCO3; BSFLC: 0.6% CaCO3; BSFLD: 0.5% CaCO3 + 0.7% CaCl2. After 24h of feed withdrawal, roosters were tube-fed 20g of test substrates. Following crop intubation, excreta was collected for 48h. Endogenous corrections for AA were made using 5 additional cecectomized roosters. All data were analyzed using SAS 9.4. True macronutrient and AA digestibilities were not different among substrates. Digestible indispensable amino acid score (DIAAS)-like values were calculated to determine protein quality according to AAFCO and NRC recommended allowances for dogs and cats. Although AA digestibilities did not differ among groups, those containing CaCO3 generally had higher DIAAS-like values than the diet containing CaCl2 alone (BSFLA). Threonine, methionine, and arginine were often the first-limiting AA. Our results suggest that Ca source fed to BSFL did not affect AA digestibility and protein quality, despite affecting total calcium content of the BSFL.

Hållbarhet 🌍

Vi på FUNCiFUR har bestämt oss för att inte lämna några tassavtryck; hållbarhet är en av våra kärnfilosofier. Det finns en växande global efterfrågan på konsumtionsbara proteinkällor av både människor och djur. Insekter är en mycket hållbar proteinkälla, eftersom de har en gynnsam foderomvandlingseffektivitet och kan födas upp på organiska sidoströmmar (dvs. organiska växt- och spannmålsprodukter). De producerar 94% mindre växthusutsläpp och använder 93% mindre mark, 92% mindre foder och 80% mindre vatten jämfört med nötkött (se källor nedan). Detta gör vår insektsbaserade hundmat till ett hållbart och hälsosamt alternativ för våra husdjur. Fullständig översikt över insekternas hållbarhetsprofil jämfört med traditionella köttkällor finns på vår fördelar för planeten-sida.

Naturlig hundmat